PROJEKT ERASMUS+: Video srečanje učencev in učiteljev

V torek, 1. 6. 2021, smo se učenci projekta Erasmus+ udeležili mednarodnega Zoom srečanja z učenci in mentorji sodelujočih držav. Sodelovali smo z udeleženci iz Poljske, Italije, Grčije in Turčije. Letošnja tema projekta je ˝Bad eating habits out, doing sports in.˝ Po...

Dobrodošli na spletno stran!

Dobrodošli na pripravljeno spletno stran projekta Erasmus+ pripravljenega z strani Osnovne šole Otočec.

ERASMUS + KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V začetku šolskega leta 2020/21 je naša šola pristopila k dveletnemu mednarodnemu projektu Erasmus+ z naslovom

»Bad eating habits OUT, doing sports IN«.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je izobraziti udeležence o zdravih življenjskih navadah, jih motivirati za zdrave medosebne odnose v medkulturnem okolju in spodbuditi zavedanje o različnih slogih zdravega življenja. Učenci se bodo preizkusili v različnih dejavnostih s poudarkom na zdravem načinu življenja ter predstavljali in spoznavali države in kulture držav partneric. V danih okoliščinah se bodo dejavnosti začele izvajati na daljavo. Če bodo razmere omogočale, pa se bodo nekateri učenci in učitelji srečevali na mednarodnih izmenjavah. Predvidene so izmenjave v vsaki izmed držav partneric.

Namen projekta je obogatiti znanje za pomoč mladim in ostalim udeležencem pri oblikovanju zdravega načina življenja. Udeleženci bodo pridobili znanje in praktične izkušnje za izvedbo fizičnih dejavnosti, rekreacije, meditacije in joge, prilagojene starosti in potrebam poučevanja. Predstavljene bodo sodobne možnosti vključevanja dodatnih vsebin povezanih s fizičnimi in mentalnimi vajami, ki bodo zmanjšale stres v šoli, kot tudi metode za izboljšanje medsebojnih odnosov, podprte s primeri dobre prakse.

Koordinatorica projekta na šoli: Andreja Strgar

Država – koordinatorica projekta: Poljska

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Sodelujoče države: Italija, Turčija, Grčija, Slovenija

Uvodno srečanje učiteljev: Turčija, februar 2021: Eko prijazen življenjski slog

 

Izmenjave (srečanja) učencev in učiteljev iz vsake države:

  • Italija, maj 2021: Zdrava hrana
  • Slovenija, november 2021: Zdrav duh v zdravem telesu
  • Poljska, marec 2022: Naravna hrana
  • Grčija, junij 2022: Ravnovesje/skladnost in hrana

V projektu bodo aktivno sodelovali učenci od 7. do 9. razreda. Komunikacija z učenci iz drugih držav bo potekala v angleščini. Aktivnosti projekta bodo vpeljane v redni pouk, dneve dejavnosti, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti.

(Visited 597 times, 1 visits today)
Dostopnost