ERASMUS+ MOBILNOST: SLOVENIJA

PETEK, 21. oktober 2022 Zadnji dan obiska Erasmus + gostov v šoli. Učenci in učitelji so se zbrali v šoli, kjer je nato potekal program z zaključnimi aktivnostmi. Učenci so se udeležili mednarodnih športnih iger, ki sta jih vodili učiteljici Maja Nose Antončič in...

ERASMUS+ MOBILNOST: ITALIJA

ČETRTEK-PETEK (26.5.-27.5.2022) V četrtek, 26.5.2022, se je skupina šestih učencev in dveh učiteljic odpravila na Erasmus+ mobilnost v Italijo, v Neapelj. Srečanja se poleg Slovenije, udeležujejo še skupina iz Grčije, Poljske in Turčije.Prvi dan so v šoli I.C.Giovanni...

Erasmus noč na Osnovni šoli Otočec

V petek, 22. 4. 2022, se je ob 16. uri 17 učencev 7. do 9. razreda zbralo na zgornjem nadstropju starega dela šole. Po skupinah so se razporedili v učilnice, si udobno postlali ter pričeli z delavnicami. Preizkusili so se v kuharskih spretnostih, knjižnem kvizu o...

ERASMUS+ MOBILNOST: TURČIJA

Od 3. do 9. aprila 2022 je poteka prvo srečanje v okviru Erasmus+ šolska partnerstva. Prvo srečanje, ki so se ga udeležili učitelji Andreja Strgar, Erika Švirt in Marjan Matešič, je potekalo v Turčiji.

Video srečanje partnerskih šol projekta Erasmus+ »Bad eating habits OUT, doing sports IN«

V petek, 27. novembra 2021, je pod vodstvom poljske šole potekalo video srečanje učencev iz Grčije Italije, Poljske, Slovenije in Turčije. Naslov srečanja je bil »Eco friendly« v povezavi s prehransko piramido. Cilj srečanja je bil spoznati zdrave prehranske vire iz...

PROJEKT ERASMUS+: Video srečanje učencev in učiteljev

V torek, 1. 6. 2021, smo se učenci projekta Erasmus+ udeležili mednarodnega Zoom srečanja z učenci in mentorji sodelujočih držav. Sodelovali smo z udeleženci iz Poljske, Italije, Grčije in Turčije. Letošnja tema projekta je ˝Bad eating habits out, doing sports in.˝ Po...

Dobrodošli na spletno stran!

Dobrodošli na pripravljeno spletno stran projekta Erasmus+ pripravljenega z strani Osnovne šole Otočec.

ERASMUS + KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V začetku šolskega leta 2020/21 je naša šola pristopila k dveletnemu mednarodnemu projektu Erasmus+ z naslovom

Mednarodni projekt Erasmus+

»Bad eating habits OUT, doing sports IN«.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je izobraziti udeležence o zdravih življenjskih navadah, jih motivirati za zdrave medosebne odnose v medkulturnem okolju in spodbuditi zavedanje o različnih slogih zdravega življenja. Učenci se bodo preizkusili v različnih dejavnostih s poudarkom na zdravem načinu življenja ter predstavljali in spoznavali države in kulture držav partneric. V danih okoliščinah se bodo dejavnosti začele izvajati na daljavo. Če bodo razmere omogočale, pa se bodo nekateri učenci in učitelji srečevali na mednarodnih izmenjavah. Predvidene so izmenjave v vsaki izmed držav partneric.

Namen projekta je obogatiti znanje za pomoč mladim in ostalim udeležencem pri oblikovanju zdravega načina življenja. Udeleženci bodo pridobili znanje in praktične izkušnje za izvedbo fizičnih dejavnosti, rekreacije, meditacije in joge, prilagojene starosti in potrebam poučevanja. Predstavljene bodo sodobne možnosti vključevanja dodatnih vsebin povezanih s fizičnimi in mentalnimi vajami, ki bodo zmanjšale stres v šoli, kot tudi metode za izboljšanje medsebojnih odnosov, podprte s primeri dobre prakse.

CILJI PROJEKTA:

 • Razvijati spretnosti, znanje in odnose udeležencev za zdrav način življenja.
 • Razvijati modele in spodbujati učence k zdravim življenjskim navadam.
 • Omogočiti udeležencem učenje v medkulturnem okolju.
 • Omogočiti in obogatiti mednarodno izmenjavo dobrih praks.

 

DEJAVNOSTI:

 • sestanki koordinatoric;
 • srečanja/mobilnost z učitelji in učenci na Osnovni šoli Otočec, v Szkola Podstawowa im. Orlat Lwowskich w Nowinachna na Poljskem ter v 3o Gymnasio Neas Amisou Dramas v Grčiji;
 • dejavnosti na šoli po programu;
 • prispevki za šolsko spletno stran, za domače medije, za Facebook, za mednarodno spletno stran;
 • Erasmus noč.

Koordinatorica projekta na šoli: Andreja Strgar

Sodelujoči učitelji: Marjan Matešič, Hermina Videnič, Maja Nose Antončič, Marija Sedmak,

Damjana Luzar, Erika Švirt, Špela Mohar.


TRAJANJE: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022, podaljšan do 31.8.2023

DRŽAVA KOORDINATORICA: Poljska

PARTNERSKE DRŽAVE: Italija, Turčija, Grčija, Slovenija

 

Izmenjave (srečanja) učencev in učiteljev iz vsake države:

 • Uvodno srečanje učiteljev: Turčija, 3. 4. 2022 – 9. 4. 2022: Eko prijazen življenjski slog – opravljeno
 • Italija, 26. 5. 2022 – 31. 5. 2022: Zdrava hrana – opravljeno
 • Slovenija, 16. 10. 2022 – 21. 10. 2022: Zdrav duh v zdravem telesu – opravljeno
 • Poljska, 26. 3. – 1. 4. 2023: Naravna hrana
 • Grčija, 23. 4. – 29. 4. 2023: Ravnovesje/skladnost in hrana

V projektu bodo aktivno sodelovali učenci od 7. do 9. razreda. Komunikacija z učenci iz drugih držav bo potekala v angleščini. Aktivnosti projekta bodo vpeljane v redni pouk, dneve dejavnosti, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti.

(Visited 1.476 times, 1 visits today)
Dostopnost